Vergoedingen

Bekkenzorg Zuidhorn heeft contracten afgesloten met: DSW, ONVZ, ASR, VGZ en de labels die onder deze genoemde verzekeringen vallen (zie schema hiernaast). Indien u hier verzekerd bent, declareer ik de behandelingen rechtstreeks bij de verzekering.

Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat Bekkenzorg Zuidhorn voor het jaar 2024 geen contract heeft afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, de Friesland, CZ, Menzis, Caresq, ENO, Zorg & Zekerheid en de hieronder vallen labels.

Heeft u, of overweegt u een zorgverzekering bij één van deze zorgverzekeraars, dan betekent dit dat u in 2024 zelf de nota van de behandeling zult ontvangen. U dient deze eerst zelf te betalen en vervolgens zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis wordt er bepaald hoeveel u vergoed krijgt. Er wordt onderscheid gemaakt in de basis- en de aanvullende verzekering en in een natura- of restitutie polis. Een restitutiepolis vergoedt vaak 100% van het marktconforme tarief. Een naturapolis vergoedt vaak een percentage van het laagste contracttarief. Het marktconforme en het contracttarief verschillen per verzekeraar en worden veelal niet heel duidelijk benoemd. Voor de diensten van de niet-gecontracteerde zorgverlener kunnen er tevens aanvullende eisen gelden, bijvoorbeeld een verwijzing van uw huisarts, of een machtiging/toestemming van een specialist of verzekeraar zelf. De exacte voorwaarden vindt u in uw polisvoorwaarden of kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Waarom geen contract met Zilveren Kruis, de Friesland, Menzis, CZ, Caresq, Eno en Zorg & Zekerheid?

Het zal u de laatste jaren niet ontgaan zijn dat er een hoop gaande is in de gezondheidszorg. De belangen van de uitvoerende zorgverlener en de financierende zorgverzekeraar lopen steeds verder uit elkaar. Onder het mom van “kwaliteit” en “het betaalbaar houden van de zorg” misbruiken vooral de grote verzekeraars hun machtspositie. Transparantie en oog voor de werkvloer ontbreken volledig. Tarieven die nodig zijn voor een gezonde bedrijfsvoering worden niet gehonoreerd en elk jaar wordt de zorgverlener verplicht op een andere manier kwaliteit en effectiviteit van de verleende zorg te bewijzen. Wij zorgverleners zijn goed geschoold en worden jaarlijks bijgeschoold. We zijn allemaal aangesloten bij het kwaliteitsregister van onze beroepsgroep. We zijn altijd met collega’s aan het innoveren en verbeteren en hebben een kritische houding naar elkaar. Sinds de laatste jaren worden we, dankzij de zorgverzekeraar, beoordeeld via enquêtes en instanties.

Helaas is dit voor een verzekeraar niet voldoende: fysiotherapeuten moeten verplicht enquêteren en data verzamelen (alle verzekeraars behalve DSW, ONVZ en ASR), worden geprofileerd op basis van een ‘behandelindex’ (hoeveel behandelingen nodig zijn om bepaalde klachten te behandelen) welke ons inziens discutabel tot stand komt en alles behalve tot betere zorg leidt (alle verzekeraars behalve DSW, ONVZ, ASR), en de komende jaren moet er nog gewerkt gaan worden volgens protocollen, intervisies, en moeten er regionale samenwerkingsverbanden worden opgezet (alle verzekeraars behalve DSW, ONVZ en ASR).

Daar waar bovenstaande zaken onze zorg daadwerkelijk verbeteren dragen wij graag ons steentje bij, echter hebben de meeste zorgverzekeraars hun tarieven bevroren of zelfs verlaagd waardoor wij genoodzaakt zijn om de geboden contracten te weigeren.

Waarom wel een contract met DSW, ONVZ, ASR?

Er zijn gelukkig ook nog een aantal verzekeraars die meedenken met de zorgverlener: DSW, ONVZ en ASR zijn hier voorbeelden van. Het waarborgen van kwaliteit laten zij bij de beroepsgroep in de vorm van scholing, en aansluiting bij de kwaliteitssystemen van de beroepsgroep. Er worden geen aanvullende eisen gesteld welke niet bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en er is vertrouwen in de kennis en kunde van de zorgverlener. Tarieven worden aangepast op basis van overleg met de beroepsgroep en de landelijke inflatie.

Tarieven 2024

Intake bekkenfysiotherapie € 57,50
Behandeling bekkenfysiotherapie € 57,50
Intake, onderzoek en behandeling bekkenfysiotherapie (na overleg) € 115,00
Behandeling bekkenfysiotherapie aan huis € 75,00
Niet nagekomen afspraak € 42,50

Wat valt onder welke verzekeraar?

ASR

ASR, De Amersfoortse, DitZo

DSW

DSW, In Twente, Stad Holland, SZVK

ONVZ

ONVZ, PNOzorg, VvAA

VGZ

VGZ, Besured, Bewuzt, IZA, IZZ, National Academic, Promovendum, UMC, Univé, United Consumers, ZEKUR

Menzis

Menzis, Anderzorg, HEMA, PMA

Aevitae (EUCARE)

Caresq

CZ

CZ, CZ Direct, Just, Nationale Nederlanden, OHRA

Salland

Eno, Zorgdirect

Zilveren Kruis Achmea

Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Interpolis, Pro Life, Ziezo, AON

Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid, AZVZ

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

U kunt mij bellen of een vraag stellen, dan neem ik contact met u op.