Werkwijze

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en indien van toepassing, de verwijsbrief.

Verwijsbrief

Bekkenzorg Zuidhorn is direct toegankelijk, dit betekent dat u geen verwijsbrief nodig heeft voor een intake en/of  behandeling.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt door Carolien op de afgesproken tijd opgehaald. Ze vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Bekkenfysiotherapeuten hanteren een uitgebreide intake. Het onderzoek vindt meestal plaats tijdens de daaropvolgende afspraak.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. Carolien maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • Eventueel de verwijsbrief
  • Geldig identiteitsdocument
  • Een badlaken

Uw probleem centraal

De bekkenfysiotherapeut zal samen met u met een individueel behandelplan en gerichte oefentherapie werken naar herstel.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Kwaliteit

Carolien Knipscheer staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF.

Privacy

De praktijk beschikt over een afgesloten behandelruimte waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord neemt een collega binnen de praktijk waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim.


Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
U kunt mij bellen of een vraag stellen, dan neem ik contact met u op.